Privacy Verklaring

Algemeen
Via de door Online Software B.V. en Online Web Art B.V. worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Online Software B.V. en Online Web Art B.V. garanderen, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle gebruikers van de diensten van Online Software B.V. en Online Web Art B.V.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Online Software B.V. en Online Web Art B.V.  is de verwerker namens de afnemer van App en Google agenda. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

App
We verzamelen uw gegevens uit Online Pro (de administratie van jouw tussenpersoon) en die u aan ons levert voor gebruik van onze services. Door het gebruik van onze app laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door de gebruikers van de App worden opgegeven en dan uitsluitend voor onze diensten. De afnemer van de App kan persoonsgegevens, zoals foto’s of teksten, over zichzelf of over een gebruiker delen met anderen. De afnemer beslist hierin wat gedeeld wordt. Alle gegevens die de afnemer deelt, zijn zichtbaar voor alle gebruikers. Worden de gegevens gedeeld binnen een afgeschermd gedeelte van App dan worden de gegevens alleen gedeeld met de gebruikers die toegang hebben tot het afgeschermde gedeelte. Hoewel de Apps en websites van Online Software B.V. en Online Web Art B.V.  beveiligd zijn tegen overname is het altijd denkbaar dat mensen toch foto’s of teksten overnemen en elders hergebruiken. Online Software B.V. en Online Web Art B.V. noch de afnemer heeft daar invloed op. Gegevens die u aan ons levert worden o.a. gebruik voor melden schade en mutatie verzekeringen.

Daarnaast worden de volgende gegevens gelogd:

Android permissies
Wat zijn permissies? Als de gebruiker de app installeert op een Android apparaat, komt er eerst een pop-up tevoorschijn. In deze pop-up wordt toestemming gevraagd aan de gebruiker om de app toegang te verlenen tot specifieke functionaliteiten van de telefoon. Dit is toegevoegd door Google om de gebruikers bewust te maken van eventuele verborgen features waar de app beschikking over heeft. Algemeen vragen wij de gebruiker een aantal van deze permissies te accepteren. Zonder deze permissies kan de app niet goed werken. Er zijn ook permissies die je wel moet accepteren op oudere Androids/apps en niet op nieuwe. Dit komt omdat Google herhaaldelijk nieuwere versies van Android uitbrengt met veranderingen, waaronder veranderingen in de permissies ontstaan.

Google Agenda
De afspraken met uw assurantiekantoor worden in de Online Pro Agenda vastgelegd. Deze gegevens worden automatisch via internet doorgesluisd naar de centrale Google Agenda.  Uw mobiele afspraken die u maakt met de buitendienst worden rechtstreeks in de Google agenda gemaakt en worden automatisch via internet doorgesluisd naar Online Pro Agenda. Gegevens die u aan ons levert worden alleen gebruik om afspraken vast te leggen in zowel de Online Pro Agenda als de Google Agenda.

Daarnaast worden de volgende gegevens gelogd:

Beveiliging van gegevens
Voor Online Software B.V. en Online Web Art B.V. is beveiliging een zeer belangrijk aspect waar we continue scherp op blijven.

De volgende beveiligingsaspecten spelen:
• We coderen veel van onze services met SSL,
• Al onze data wordt versleuteld verzonden,
• Als we data niet hoeven op te slaan zullen we dat ook niet doen,
• Online Software B.V. en Online Web Art B.V. medewerkers hebben alleen toegang tot de systemen die noodzakelijk zijn om hun functie te kunnen uitoefenen. Toegangswachtwoorden worden periodiek verplicht gewijzigd,
• We maken gebruik van de meest moderne internetdiensten om uw data te beschermen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Online Software B.V. en Online Web Art B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het platform wordt vernieuwd.